Visie en werkwijze

Kinderen en jongeren komen tijdens hun ontwikkeling naar volwassenheid soms in moeilijkheden. Moeilijkheden met zichzelf of met de omgeving. Als coach ben ik meestal niet meer dan een tijdelijke, maar heel belangrijke steun.

Dit coachen begint met het benadrukken van de positieve kanten van het kind en samen te bekijken wat er precies speelt. Vanuit deze basis leer ik opvoeders en het kind of de jongere verder te gaan. Ze krijgen inzicht in hun eigen positieve kwaliteiten en die van elkaar. Samen bekijken we welke uitwerking het gedrag van de een heeft op de ander en hoe deze daarop reageert. Door inzicht in elkaars gedragspatronen en door samen te zoeken naar constructiever gedrag, kunnen opvoeders en kinderen gewoonlijk weer vrij snel zonder hulp verder.

Op welke manier gaan we aan de slag?

Omdat ik niet geloof dat er maar één therapie bestaat, gebruik ik verschillende methoden en integreer ik elementen uit bijvoorbeeld NLP, contextuele benadering, Positive Discipline en gezinsopstellingen.  Door het stellen van vragen en via spel, tekenen en verhalen vertellen met handpoppen, ga ik op een ontspannen manier aan de slag met het kind. Natuurlijk houd ik daarbij rekening met de leeftijd. Bij elk gesprek met kinderen onder de 18 kunnen desgewenst de ouders aanwezig zijn, zodat ouders het geleerde zelf thuis voort kunnen zetten. Jongeren komen vaak liever zonder ouders. Dit is in onderling, open overleg altijd samen te bekijken.

Waarom een kinder-, jongeren- en opvoedcoach?

Bij een kinder-, jongeren- en opvoedcoach krijg je kortdurende gerichte trajecten. Na twee tot vijf gesprekken heeft het gezin normaliter voldoende inzicht en handvaten om zelf weer verder te kunnen. Je hebt geen verwijskaart nodig van huisarts of kinderarts.  Er worden geen dossiers aangelegd die je een leven lang achtervolgen.

Advertenties