Wie is Impoels

Ik ben Chantal Poels, geboren in 1967, pedagoog, docent, (kinder)coach en bovenal moeder van twee prachtige zoons.IMG_0151

Droom

Al lange tijd liep ik met de droom om in een zelfstandige praktijk mensen te gaan helpen. Het besluit om die droom waar te maken, viel toen ik in 2013 een cursus kindercoach in Friesland volgde. Daar ontdekte ik dat mijn kennis en ervaring, maar ook mijn eigen visie op mensen heel goed aansluiten bij de hedendaagse benadering van problemen met kinderen, jongeren en in gezinnen.

Levenservaring

Naast kennis en werkervaring vind ik levenservaring minstens zo belangrijk. Zo is het moederschap van mijn twee zoons een enorme verrijking. Maar ook de moeilijke gebeurtenissen in mijn leven hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Het verlies van mijn dochter bij haar geboorte, het weken balanceren tussen leven en dood en de beëindiging van mijn huwelijk, hebben me van dichtbij laten ervaren wat er met mensen kan gebeuren bij sterfte, verlies en scheiding.

Sindsdien heb ik vreselijk hard gewerkt om mijn leven weer op te bouwen en om het verlies en de scheiding voor de kinderen en voor mezelf zo dragelijk mogelijk te maken. Inmiddels ben ik weer opnieuw gelukkig met een partner die drie kinderen heeft. Na 5 jaar relatie op afstand zijn we in 2016 als samengesteld gezin verder gegaan en we hebben inmiddels de ervaring dat dit met veel geduld, respect en openheid naar elkaar heel goed lukt.

Loopbaan

In 1986 ben ik mijn loopbaan begonnen als ziekenverzorgende in de psychiatrie. Daarna heb ik mijn diploma als Z-verpleegkundige gehaald en 17 jaar gewerkt met verstandelijk beperkte cliënten van alle leeftijden. De laatste jaren daarvan heb ik gewerkt met kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis konden wonen. Contacten met ouders waren voor deze kinderen heel belangrijk zodat ervoor gezorgd werd dat deze contacten zo goed mogelijk verliepen. Daarnaast heb ik gezinnen begeleid en ondersteund bij de opvoeding van hun (verstandelijk beperkte) kind in de thuissituatie.

Tijdens mijn carrière ben ik mezelf steeds blijven bijscholen. De belangrijkste opleiding was de HBO pedagogiek, waardoor ik me na vier jaar studeren pedagoog mag noemen. Als pedagoog heb ik op freelance basis cursussen gegeven aan verschillende groepen jongeren tussen de 6 en 12 jaar aan een school voor ervaringsgericht leren in Maastricht. Daar coachte ik kinderen die gepest werden, kinderen die zelf pestten, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen die moeite hadden met leren door sociale omstandigheden.

In dezelfde periode ben ik als docent les gaan geven aan een middelbare beroepsopleiding, vooral in de vakken pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Het werken met jongeren heeft gezorgd voor een enorme groei in ervaring met deze doelgroep. Een doelgroep volop in ontwikkeling, waardoor zich geregeld ook  problemen manifesteren.  Na tien jaar docent te zijn geweest ben ik in 2017 overgestapt naar een functie als vsv coach. Nu zorg ik ervoor dat jongeren zo weinig mogelijk risico lopen om school te verlaten zonder diploma. School verlaten zonder diploma betekent een moeilijke positie in onze samenleving en dat is voor niemand goed.  Al deze ervaring geeft me de mogelijkheid om up-to-date te blijven qua kennis en tegelijkertijd te werken met jonge mensen.

Ik heb in 2016 mijn tweede jaar afgerond aan de Master Pedagogiek. Deze opleiding geeft mij de mogelijkheid om ook op wetenschappelijk gebied te kunnen meedenken over de ontwikkeling van het kind en de jongere.

De cursus parent educator Positive Discipline heb ik in 2017 met veel plezier gevolgd bij Positive Discipline Nederland. In deze cursus heb ik geleerd om ouders te trainen in het positief opvoeden, opvoeden met hoofd en hart. Ouders leren in deze cursus om jonge mensen te begeleiden tot verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving. Voor cursussen kunt u deze website in de gaten houden. Voor meer informatie over deze manier van opvoeden zie: http://www.positivedisciplinenederland.nl

Zie ook mijn interview in de Nationale Beroepengids

Onder deze link een interview van oktober 2016 voor de Nationale Beroepengids.

Advertenties